Lucii jsme pomohli zvýšit výživné na nezletilé dítě o 2 000 Kč měsíčně

Lucii se nevyvedl vztah s jejím přítelem a došlo k rozchodu. Soud pravomocně rozhodl o výživném na jejich nezletilou dceru a svěřil ji do výchovy matky. Otce zavázal k přispívání na její výživu částkou 2 500 Kč měsíčně. Letos nás Lucie požádala o pomoc se zvýšením výživného, které již neodpovídá věku a zvýšeným nákladům na potřeby nezletilého dítěte. Díky detailně a odborně zpracovanému návrhu získala Lucie pro své dítě o 2 000 Kč měsíčně více.

Aby bylo zvýšení výživného možné, vždy je nutný poslední rozsudek soudu

Zvýšení výživného na nezletilé dítěLucie žila s mladším přítelem a jejich dcerou, ale bohužel jejich bouřlivý vztah časem ztroskotal. Lucie, jako spousta dalších maminek, zůstala na své dítě úplně sama. V roce 2018 bylo pravomocně stanoveno výživné ve výši 2 500 Kč a to rozsudkem okresního soudu. Tímto rozhodnutím soud svěřil nezletilou do výchovy matce Lucii a zavázal otce k placení výživného k rukám matky.

Lucie požádala naši advokátní kancelář o pomoc se zvýšením výživného

Po třech letech přestala být výše výživného pro nezletilou dceru již dostatečná. Lucie nás požádala o pomoc se sepisem návrhu na zvýšení výživného pro její dceru a současné nám udělila plnou moc k zastupování v řízení o zvýšení výživného. Její situaci jsme nejprve řádně vyhodnotili, aby bylo zřejmé, zda jsou kvalifikované důvody pro zvýšení výživného.

  • Uplynula doba 3 let od posledního rozsudku soudu

Prvním důvodem pro zvýšení výživného bylo uplynutí doby delší tří let od posledního rozhodnutí soudu, což je samo o sobě kvalifikovaným důvodem pro zvýšení výživného na nezletilé dítě i bez posuzování skutečné míry zvýšení nákladů a potřeb nezletilého dítěte.

  • Náklady na nezletilé dítě vzrostly

Výživné na nezletilou dceru, již nepostačovalo na uspokojování jejich potřeb, kdy náklady nezletilé za dobu od provedení stanovení výživného vzrostly. Jednalo se o náklady na mateřskou školu, tedy školkovné, stravné, kulturní akce, plavecký kroužek, výtvarný kroužek a také o návštěvu základní umělecké školy. Dalšími jednorázovými  náklady byly například přezůvky, pyžamo, oděvy, obuv a další.

  • Výživné již neodpovídalo výdělkovým možnostem otce

Výše stanoveného výživného již neodpovídala ani výdělkovým a majetkovým možnostem otce, který žil v přepychu a měl dostatek finančních prostředků i majetku. Otec nezletilé nad rámec výživného ničeho nepřispíval a Lucie díky svému sníženému příjmu (rodičovská dovolená) nebyla schopna zabezpečit veškeré potřeby nezletilé.

Otec se stavěl k věci s velkou ironií a vůbec nepočítal s tím, že by jeho výživného bylo soudem zvýšeno. Bohužel netušil, jak moc zkušený advokát tento případ přebírá.

Advokát sepsal návrh na zvýšení výživného a popsal zde všechny důležité skutečnosti

Návrh na zvýšení výživnéhoNaše advokátní kancelář uzavřela s Lucií smlouvu a advokát sepsal návrh na zvýšení výživného pro změnu poměrů na straně nezletilého dítěte.  Do návrhu je třeba uvést vždy co nejvíce skutečností a klíčových okolností pro zvýšení výživného. Taktéž je třeba připojit k němu všechny potřebné dokumenty.

Čím lépe je návrh vypracován, tím je u soudu větší šance na úspěch. Proto je vhodné najít si na sepis vždy odborníka, který získá pro dítě maximální možné a spravedlivé výživné.

Soud proběhl pro Lucii a její nezletilou dceru úspěšně

Vzhledem k tomu, že potřeby nezletilé neustále vzrůstají, soud rozhodl nejen o zvýšení výživného na částku 4 000 Kč měsíčně do budoucna, ale otec je povinen doplatit zvýšené výživné i zpětně.

Povinný byl u soudu hrubý a chaotivně a nepodloženě se snažil různými způsoby této povinnosti vyhnout. Sdělil soudci, že se mu rozsudek nelíbí a odvolá se. Soudce mu s úsměvem přitakal, že to zkusit samozřejmě může, ale jistota, že nedopadne ještě hůř, neexistuje. Povinný tedy sklopil hlavu a rozsudek přijal.

Pokud nebude plněna vyživovací povinnost, je možné podat návrh na exekuci

V případě, že by povinný neplnil soudem stanovenou povinnost výživného, má Lucie možnost pro exekuční vymáhání výživného, s kterým jí dokážeme také pomoci. Vypracujeme návrh na exekuci a předáme spolehlivému a efektivnímu exekutorovi. Pak by Lucie mohla požádat stát o náhradní výživné, které by činilo až 3 000 Kč měsíčně. Žádost o získání náhradního výživného řeší jednotlivé úřady práce

Štěstí přeje připraveným

Jak se říká, štěstí přeje připraveným, a kdo je na jednání soudu připraven kvalitně vypracovaným návrhem na zvýšení výživného, nic jej u soudu nemůže překvapit. Buďte také připraveni! Pojďte do toho s námi a získejte konečně pro dítě to, co mu právem náleží!

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?