Zařídíme vymáhání výživného

Nedostáváte soudem určené výživné? Zajistíme vymáhání výživného. Stačí málo a získáte prostředky, které vaše dítě mělo dávno dostat. Přímo, bez váhání, profesionálně. 

S vymáháním výživného neváhejte!

Pokud nedostáváte výživné, které určil soud, musíte výživné vymáhat. Nečekejte, že vám povinný rodič výživné začne sám od sebe platit. Marníte čas a přicházíte o důležité prostředky, na které má vaše dítě právo.

Exekuční vymáhání výživného je podmínkou pro přiznání náhradního (zálohového) výživného od státu. Čím dříve začnete výživné vymáhat, tím dříve získáte i náhradní výživné. A zajistíte lepší budoucnost vašeho dítěte.

Chci vymáhat výživné

Ikona - ikona zvýšení výživného

S námi je vymáhání výživného snadné

 • Na vymáhání výživného se specializujeme od roku 2010
 • Zkušenosti a profesionalita naší advokátní kanceláře je samozřejmostí
 • Zařídíme za vás všechny formality, nemusíte nic dělat
 • Vybereme pro vás zavedeného a efektivního exekutora
 • Sepíšeme a podáme návrh na zahájení exekuce
 • Exekutor nařídí exekuci a bude vymáhat vaše výživné
 • Pro exekuci použije všechny zákonné možnosti
 • Vymožené výživné předá obratem na váš účet
 • K vymáhanému výživnému lze v exekuci připojit i běžné výživné, které povinný rodič neplatí
 • Nepůjde-li vše hladce, pomůžeme vám při jednání s exekutorem a zařídíme nápravu
 • Pokud nebude výživné z čeho vymáhat, zařídíme vám náhradní výživné od státu

Kdo má nárok na náhradní (zálohové) výživné?

 • Na náhradní výživné má nárok vyživovaná osoba nebo její zákonný zástupce – rodič či opatrovník
 • O náhradní výživné lze požádat jen tehdy, probíhá-li proti neplatiči exekuce, a to alespoň 4 měsíce
 • Žádost o náhradní výživné se podává k Úřadu práce
 • Maximální výše náhradního výživného je 3 000 Kč měsíčně
 • Lze požádat i o částečné náhradní výživné, a to až do 3 000 Kč měsíčně
 • Na vyřízení žádosti má Úřad práce 30 dnů

Co je potřeba?

Grafika - vymáhání výživného
Uzavřít smlouvu
a podepsat plnou moc
Grafika - vymáhání výživného
Dodat ověřenou kopii
rozsudku o výživném s
vyznačenou doložkou o
nabytí právní moci (postačí i
elektronické ověření)
Grafika - vymáhání výživného
Doložit přehled dlužného
výživného – od kdy a kolik
celkem povinný neplatí
Grafika - vymáhání výživného
Bankovní účet pro zasílání
vymoženého výživného

Potřebujete vyřešit vaše výživné?
Napište nám!

Pro objednání konzultace zdarma nám napište níže, nebo volejte na číslo 777 722 735
PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na výživné z vašeho okolí.