Nevíte, jak postupovat při zvýšení výživného?

Neriskujte a nechejte zvýšení výživného na nás! Od sepisu návrhu na zvýšení výživného přes jednání s protistranou až po úspěch u soudu. Plně vás zastoupíme a uplatníme vaše nároky. Získejte spravedlivé výživné, na které máte nárok! V klidu a bez emocí.  

Co udělat pro zvýšení výživného

Vaše dítě se neustále vyvíjí a roste. Z předškoláka je brzy školák na prvním stupni, následuje stupeň druhý, střední škola či dokonce vysoká. S růstem a rozvojem vašeho dítěte rostou i jeho potřeby a související životní náklady. Zařídíme pro vás zvýšení výživného!

Ikona - ikona zvýšení výživného

Postup pro zvýšení výživného

 1. Pošlete nám potřebné dokumenty

  K posouzení, zda můžete úspěšně požádat o zvýšení výživného, budeme vždy potřebovat poslední rozhodnutí soudu o výši výživného. Nemáte jej? Nevadí. Poradíme vám, jak jej získat.

  V některých případech bude třeba doložit i zvýšení nákladů na potřeby vašeho dítěte. Ty se dokládají dokumenty, jako jsou účtenky, faktury, či platby z účtu pro vaše dítě.
 2. Vyhodnotíme, zda jsou zde podmínky pro zvýšení výživného

  Poté, co se seznámíme s vaším případem, posoudíme, zda máte dobrou šanci na zvýšení výživného. Zcela bezplatně. S posuzováním máme bohaté zkušenosti, dokážeme s velmi vysokou pravděpodobností odhadnout, zda soud výživné zvýší. Výživné je možno zvýšit až tři roky zpětně.
 3. Sepíšeme návrh na zvýšení výživného pro změnu poměrů a zašleme jej soudu

  Při dobrých podmínkách pro zvýšení výživného s vámi uzavřeme smlouvu, sepíšeme návrh na zvýšení výživného pro změnu poměrů na straně vašeho dítěte a zašleme jej příslušnému okresnímu soudu. V návrhu uvedeme klíčové okolnosti pro zvýšení výživného a připojíme k němu všechny potřebné dokumenty.
 4. Zastoupíme vás u soudu i mimo něj

  Jak při jednání o zvýšení výživného u soudu, tak i při jednání s protistranou. Vaše práva a nároky vždy hájí specializovaný advokát. Účast u soudního jednání pro vás není povinná, vše lze zařídit bez stresu a emocí. 

  Soud při rozhodování o zvýšení výživného bere v potaz hlavně zájmy dítěte. A vychází při tom z podaného návrhu a přednesených skutečností. Kvalitně připravený návrh na zvýšení výživného s důkladně zpracovanými podklady je základem pro spravedlivé posouzení zájmů dítěte. Profesionální prezentace oprávněných nároků u soudu zajistí úspěšné uplatnění nároků na výživné. 
 5. Soud nařídí jednání a rozhodne o zvýšení výživného

  Poté, co soud obdrží návrh na zvýšení výživného, vyzve zpravidla protistranu, aby se k němu vyjádřila. A nařídí jednání ve věci samé. K jednání přizve i zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.

  Samotné jednání vede soud tak, aby přednostně přiměl protistrany ke smírnému řešení, tj. dohodě na budoucím výživném a o dlužním výživném. Není-li mezi stranami shoda na budoucím výživném, rozhodne soud na základě podkladů a zjištěných informací.

  Rozhodnutí soudu je konečné, nelze se proti němu odvolat. Účast profesionála na soudním jednání je klíčem k úspěchu. Další šance u odvolacího soudu nebude. K vydání rozhodnutí dochází zpravidla do 3 – 6 měsíců od podání návrhu na zvýšení výživného, v závislosti na pracovním vytížení soudu a náročnosti jednání před soudem.
 6. Získáte pro své dítě lepší budoucnost

  Rozhodnutí soudu o zvýšení výživného je platné a vykonatelné, nelze se proti němu odvolat. V rozhodnutí soud určí novou výši výživného, případně rozhodne o povinnosti uhradit vyšší výživné zpětně. Určí taky okamžik, od kterého má být vyšší výživné hrazeno. Je tak základem pro vyšší výživné pro vaše dítě v budoucnu.

  Rozhodnutí je současně i podkladem pro vymáhání výživného, pokud povinná osoba nehradí výživné, jak jí bylo uloženo.

Potřebujete vyřešit vaše výživné? Napište nám!

Pro objednání konzultace zdarma nám napište níže, nebo volejte na číslo 777 722 735.
PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na výživné z vašeho okolí.