Potřebujete zvýšit výživné?

Jste na správném místě! Od odborně sepsaného návrhu na zvýšení výživného, přes jednání u soudu až do vydání rozsudku. Zastoupíme vás u soudu i mimo něj. Vždy stojíme za vámi a poskytujeme kvalifikovanou právní pomoc. 

Získejte pro své dítě spravedlivé výživné

Dítě má nárok na výživné. A na jeho pravidelné zvyšování. Počítá s tím zákon. Zvýšení výživného je v praxi navázáno na konkrétní situace spojené s růstem a vývojem dítěte. Jak dítě roste, zvyšují se jeho potřeby a výdaje na jejich zajištění. A to znamená nárok na vyšší výživné. 

Zvýšení výživného je možné i po uplynutí 3 let od rozhodnutí soudu. A tuto dobu hlídáme. S námi nikdy nepromeškáte příležitost ke zvýšení výživného, víme přesně, kdy o něj požádat a z jakého důvodu. 

Průměrné zvýšení výživného je v praxi 1 000 – 1 500 Kč měsíčně na každé dítě. Za život dítěte lze o zvýšení výživného požádat až 6x. To je zvýšení výživného o 6 000 – 9 000 Kč. 

Chci zvýšit výživné

Ikona - ikona zvýšení výživného

Běžně uznávané důvody pro zvýšení výživného

  • Postup na vyšší stupeň vzdělávání (nástup do základní školy, na druhý stupeň, na střední školu či učiliště, na vysokou. A to každý postup dítěte.)
  • Mimořádné zvýšení výdajů na potřeby dítěte (na léky a zdravotní potřeby, na rozvoj slibného talentu či mimořádných schopností, na udržení obvyklé úrovně vzdělávání a sociálního začlenění a další)
  • Snížení příjmů na straně pečujícího rodiče (pro zhoršení zdravotního stavu, ztrátu zaměstnání nebo nucenou změnu zaměstnání)
  • Zvýšení příjmů nebo získání majetku na straně povinného rodiče
  • Uplynutí 3 let od poslední změny výše výživného (žádat o zvýšení výživného lze úspěšně každé 3 roky)

Kdo může požádat o zvýšení výživného?

  • O zvýšení výživného žádá rodič nezletilého dítěte, ustanovený opatrovník nezletilého nebo sama zletilá osoba, která má právo na výživné. Zastoupíme vás u soudu. Při jednání se soudem i protistranou je zkušený advokát k nezaplacení. S ním předejdete zbytečným stresům a návalu emocí. 

Kalkulačka výživného

Podívejte se, na jak vysoké výživné máte nárok!

Spočítejte si výživné

Co je potřeba?

Grafika - vymáhání výživného
Uzavřít smlouvu
a podepsat plnou moc
Grafika - vymáhání výživného
Dodat sken posledního
rozsudku o výživném
Grafika - vymáhání výživného
Poskytnout nám součinnost
(i dálkově)

Potřebujete vyřešit vaše výživné?
Napište nám!

Pro objednání konzultace zdarma nám napište níže, nebo volejte na číslo 777 722 735.
PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na výživné z vašeho okolí.