Nevíte, jak postupovat při vymáhání výživného?

Zajistíme vám vymáhání dlužného výživného, na které máte nárok! Rychle, efektivně, profesionálně! 

Vše zařídíme za vás! 

Nedostáváte soudem stanovené výživné? Je nutné jej exekučně vymáhat co nejdříve. Odborně sepíšeme návrh na zahájení exekuce a podáme na soud. Vybereme zavedeného a efektivního exekutora. S námi ušetříte spoustu času, který můžete věnovat svým dětem. 

Ikona - ikona zvýšení výživného

Postup pro získání výživného krok za krokem

 1. Pošlete nám potřebné dokumenty

  Pro úspěšné vymáhání výživného musíme předem posoudit, zda vám k němu nic neschází. Pošlete nám soudní rozhodnutí, ze kterého vyplývá povinnost hradit výživné. Podíváme se na něj a zjistíme, zda můžeme výživné vymáhat.

  O jaké rozhodnutí jde? Nejčastěji se jedná o soudní rozhodnutí, ve kterém je uložena povinnost výživné platit. Pro úspěšné zahájení exekuce musí být toto rozhodnutí připojeno k návrhu na zahájení exekuce.
 2. Sepíšeme návrh na nařízení exekuce a pošleme jej exekutorovi a soudu

  Před sepisem a podáním návrhu na nařízení exekuce uzavřeme smlouvu a budeme k němu potřebovat udělit plnou moc.
 3. Sepíšeme návrh na zvýšení výživného pro změnu poměrů a zašleme jej soudu

  Při dobrých podmínkách pro zvýšení výživného s vámi uzavřeme smlouvu, sepíšeme návrh na zvýšení výživného pro změnu poměrů na straně vašeho dítěte a zašleme jej příslušnému okresnímu soudu. V návrhu uvedeme klíčové okolnosti pro zvýšení výživného a připojíme k němu všechny potřebné dokumenty.

  K sepisu návrhu na nařízení exekuce dále potřebujeme originál nebo úředně ověřenou kopii soudního rozhodnutí o výživném s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci. Úřední ověření lze provést na jakémkoli Czechpointu, nebo na poště. Zcela postačí i elektronická verze úředního ověření rozsudku.

  Návrh na nařízení exekuce za vás sepíšeme a zašleme soudnímu exekutorovi, který požádá o přidělení věci k exekuci. Pro exekuce vybíráme jen takové exekutory, kteří zvládají vedení velkého počtu exekucí a patří ve vymáhání mezi nejefektivnější v ČR.
 4. Exekutor zahájí exekuci a začne vymáhat výživné

  Poté, co exekutor návrh na nařízení exekuce obdrží, požádá soud o přidělení věci k exekuci. K přidělení dochází zpravidla do jednoho měsíce od okamžiku, kdy soud obdrží žádost exekutora o přidělení. Záleží na aktuálním vytížení pověřeného soudce.

  Po přidělení věci exekutor exekuci zahájí a začne provádět kroky k jejímu provedení. K provedení exekuce slouží tak zvané exekuční příkazy. Exekuční příkazy vydává exekutor a obsahují nařízení k provedení exekuce konkrétním způsobem.

  Nejčastěji se jedná o srážky ze mzdy a jiných příjmů povinného, obstavení účtu, přikázání jiné pohledávky a odebrání řidičského oprávnění. Méně často se bude exekuce provádět prodejem věcí movitých nebo dokonce nemovitostí. Volba způsobů, kterými se bude exekuce provádět, záleží pouze na úvaze exekutora.
 5. První peníze můžete mít do 3 měsíců

  Výživné je pohledávka, která má přednost před ostatními pohledávkami. Taky se jí říká přednostní pohledávka. Proto exekutor musí každou vymoženou částku posílat oprávněné osobě ihned, jakmile ji obdrží. Náklady exekuce se z výtěžku exekuce hradí až po zaplacení pohledávky z výživného.

  To znamená, že první peníze z dlužního výživného můžete obdržet už za 3 měsíce od podání návrhu na nařízení exekuce.
 6. I neúspěšné exekuce mají smysl

  Občas se stává, že exekuce nevede k úhradě dluhu na výživném. I když jde o přednostní pohledávku. Jde o situace, kdy povinný skutečně nemá žádný majetek ani příjmy, na kterých by exekuce mohla výt provedena.

  I v takových případech má nařízení exekuce smysl. A to v případě, kdy chcete požádat o náhradní (zálohové) výživné vyplácené státem. Podmínkou pro přiznání náhradního výživného je právě nařízená neúspěšná exekuce, která trvá alespoň 4 měsíce. Proto se i neúspěšná exekuce vyplatí.

Potřebujete vyřešit vaše výživné? Napište nám! 

Pro objednání konzultace zdarma nám napište níže, nebo volejte na číslo 777 722 735.
PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na výživné z vašeho okolí.