Lze předem odhadnout, o kolik soud zvýší výživné na dítě?

V případě žádosti o zvýšení výživného se nás klienti často ptají, v jaké výši jim bude výživné na dítě zvýšeno. Na tuto otázku jsme schopni odpovědět až v momentě, kdy nám klient vyplní sběrný formulář, který slouží k získání důležitých faktů a je nutný pro odbornou přípravu návrhu na zvýšení výživného.

Základními kritérii, kterými se soud při určování výživného zabývá, jsou:

–        příjem povinného rodiče (ze zaměstnání, podnikání, brigád). Výše příjmu rodiče, kterému je dítě svěřeno do péče, má na toto minimální vliv.

–        majetkové poměry rodičů (rodič vlastní drahou nemovitost, chalupu, pozemky, lesy, větší obnos peněz, spořicí účty, hradí si důchodové pojištění, životní pojištění, tráví dovolené v exotických destinací, má drahé zájmy, koníčky)

Soud zjišťuje i výdělkové poměry povinného

O kolik zvýší soud výživné na dítě?Při rozhodování o výši či zvýšení výživného soud zjišťuje, zda povinný uměle nesnižuje své příjmy proto, aby nemusel výživné hradit. Pokud víte o tom, že povinný pracuje úmyslně za minimální mzdu či načerno, je nutné nám informaci předat a my soud na tuto skutečnost v návrhu upozorníme.

Příjem by měl odpovídat kvalifikaci 

Pokud má povinný vysokoškolské vzdělání a jeho příjem je nízký, taktéž je vhodné do návrhu uvést, že příjem povinného neodpovídá jeho kvalifikaci, a že v minulosti vydělával daleko více. Čím detailněji nám popíšete situaci a rodinné poměry, tím lépe můžeme návrh přizpůsobit danému stavu a být úspěšní.

V žádosti o zvýšení výživného je vhodné přiložit důkaz

Při sepisu návrhu na zvýšení výživného je důležité uvést skutečnosti a v případě, že povinný pracuje načerno, nejlépe i nějaký důkaz. Může to být návrh svědka, screen obrazovky, kde povinný nabízí své služby, fotky či cokoli jiného. Pokud povinný práci nemá, je potřeba se zabývat tím, proč. Pokud je těžce nemocný, lze usuzovat, že práci vykonávat nemůže. Výživné by se mělo pohybovat v takové výši, aby jej mohl plnit z nemocenské či invalidního důchodu.

Soud si vyžádá příjmy povinného

Pokud však povinný nepracuje jen proto, že pracovat nechce, je nutné soudu v návrhu oznámit, že povinný bezdůvodně nevykonává výdělečnou činnost, a tedy snižuje uměle své příjmy. Taktéž bude muset soudu vysvětlit, proč byl na dvou dovolených, vlastní auto, atd., když nemá příjmy a není schopen na toto našetřit.

Při stanovení výše výživného se mnohé soudy řídí i tzv. doporučující tabulkou

Doporučující tabulka k určování výživného platná od srpna 2022 obsahuje 4 kategorie a zohledňuje jak příjem povinného, tak věk dětí a počet dětí. Procentuální rozmezí stanoví doporučený podíl výživného na čistém příjmu povinného rodiče.

Věk Podíl výživného na příjmu povinného
1 vyživovací povinnost 2 vyživovací povinnosti 3 vyživovací povinnosti 4 vyživovací povinnosti
Předškolní do 5 let 14 % 12 % 10 % 8 %
1. stupeň ZŠ od 6 do 10 let 16 % 14 % 12 % 10 %
2. stupeň ZŠ od 11 do 15 let 18 % 16 % 14 % 12 %
SŠ a vyšší vzdělání nad 16 let 20 % 18 % 16 % 14 %
Kontrolní částka pevná spodní hranice 66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice 55 % z příjmu nebo pevná spodní hranice 50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice

Pod kontrolní částku by po stanovení výživného neměl klesnout čistý příjem platícího rodiče. Při porovnání částky stanovené procentem z příjmu a pevné hranice by se měla použít ta, při které platícímu zbude víc peněz.

 

Potřebujete zvýšit výživné na své děti? Rádi vám návrh na zvýšení výživného odborně vypracujeme. Stačí nás kontaktovat. 

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?