Jak a kde podat žádost o jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč?

Za rok 2021 vyplatí vláda rodině s příjmem do milionu korun hrubého celých 5000 Kč na jedno dítě. Od 26. 7. ho automaticky připíše rodičům, kteří pobírají přídavky na děti. To znamená těm, kteří pobírali přídavky za červen 2022. Ostatní rodiny si musí příjmy spočítat a podat vlastní žádost.

Jaké jsou podmínky pro čerpaní jednorázového příspěvku 5000 Kč?

Rodinám se jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě 2021 určitě bude hodit

Předpokladem pro získání příspěvku je celkový příjem domácnosti dítěte. Ten za rok 2021 nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč hrubého, což je cca 83 333 Kč hrubého měsíčně. Žádat o příspěvek lze, pouze pokud má dítě trvalý pobyt či bydliště v ČR. Nárokovat si ho smí i cizinci, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat budou manželé či partneři rodičů včetně vdovců a vdov po rodičích nebo pěstouni. U střídavé péče žádost podá jeden z rodičů, který vykáže příjmy za rodinu, s níž dítě v době podání žádosti žije.

Příspěvkem na děti vláda reaguje na zvyšující se ceny potravin, energií a dalších komodit, které kvůli koronaviru nebo válce na Ukrajině prudce cenově stouply. Zdražování nekončí, inflace se prohlubuje a to se promítá do finančních rozpočtů mnoha rodin, zpravidla ještě dramatičtěji než u důchodců. Vláda je letos už podpořila valorizací důchodů.

„Chceme cíleně podpořit především rodiny s dětmi s nižšími a středními příjmy, ale také samoživitelky a samoživitele. Ti všichni jsou totiž nyní ohroženou skupinou obyvatel, protože na ně přímo dopadá zdražování energií, potravin i služeb. Příspěvek má rodinám pomoci s výdaji spojenými se začátkem školního roku,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).*

Kdo má na příspěvek 5000 Kč na dítě nárok?

Příspěvek 5000 Kč se vztahuje na děti, které k 1. 8. 2022 nedovrší 18 let – jinými slovy – které oslaví plnoletost nejdříve 2. 8. 2022. O jednorázový příspěvek na dítě smí žádat taktéž rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku. Nejzazší termín podání žádosti připadá na leden 2023. U vícečetných rodin se příspěvky navyšují dle počtu nezletilých dětí v rodině. Má-li rodina pět dětí, obdrží dohromady 25 tisíc Kč. Má-li děti dvě, obdrží 10 tisíc Kč.

Střídavá péče a žádost o jednorázový příspěvek 5000 na dítě se nevylučuje, žádá kterýkoliv z rodičů

Dokládají se všechny příjmy?

Ano, všechny: příjmy ze zaměstnání, z podnikání, příjmy z nájmu, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky a ostatní příjmy.

Příjmy 2021 Matka  Otec
Hlavní pracovní poměr 0 Kč 754 000 Kč
Dohoda o provedení práce 12 000 Kč 0 Kč
Příjem z nájmu 0 Kč 0 Kč
Rodičovská dovolená 24 000 Kč 0 Kč
Sociální dávky 0 Kč 0 Kč
Podpora v nezaměstnanosti 0 Kč 0 Kč
Celkové příjmy za domácnost (matka + otec) 790 000 Kč
   
Příspěvek na 1 dítě
5 000 Kč
Výše příspěvku na 2 děti v domácnosti
10 000 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné vykážou příjem ze samostatné činnosti za rok 2021 tak, jak jsou evidovány pro finanční úřady. Živnostníkům s paušálem se bude jako příjem počítat min. polovina celostátní průměrné mzdy. O příspěvek žádá vždy jeden z rodičů, a to pomocí čestného prohlášení. V něm uvedou celkovou výši svých příjmů v dané domácnosti.

Kam zanesu žádost o jednorázový přídavek 5000 na dítě?

Příspěvek 5000 Kč automaticky dostanou rodiny, které mají v červnu nárok na přídavky na dítě. Rodiče bez nároků na přídavky si musí podat žádost sami:

Během srpna se zprovozní na webu MPSV ještě speciální aplikace. Žadatel se prokáže skrze elektronickou identitu. Poté zaškrtne čestné prohlášení, že příjmy jeho rodiny nepřesáhly v uplynulém roce 2021 milion korun hrubého. Příspěvek 5000 Kč se pak bude vyplácet od přelomu srpna/září stejně jako ostatní sociální dávky, buď bezhotovostně na účet, anebo poštovní poukázkou.

A co exekuce, daně a ostatní sociální dávky?

  • Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuce a nemůže být předmětem dohody o srážkách ze mzdy.
  • Příspěvek se nezapočítává do tzv. rozhodného příjmu – jeho vyplacení nemá vliv na nárok na ostatní dávky.
  • Příspěvek nepodléhá zdanění – je osvobozen od daně z příjmů.

* Viz online zdroj: Jurečka, Marian. In Finexpert.cz dne 15. 6. 2022, e15.cz/prispevek-5000-na-dite-narok-a-zadost.

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?