Co dělat, když alimenty nestačí? Jak zvýšit výživné?

Rozvod bývá často velmi hektický a stává se, že rodič, kterému je dítě svěřeno do péče, odsouhlasí nižší výživné, než jeho dítě opravdu potřebuje. Důvodem je vypjatá situace u soudu a stres, kdy jediným přáním rodiče je, aby už měl rozvod za sebou.

Pokud není oprávněný rodič spokojen s rozhodnutím soudu o výši výživného, může se ve lhůtě 15 dnů od vydání rozsudku odvolat k příslušnému krajskému soudu.

Kdy lze žádat o zvýšení výživného?

Co dělat, když výživné nestačíŽivotní úroveň dítěte by měla být na stejné úrovni s životní úrovní rodičů. Na to má dítě ze zákona nárok. Sdílení stejné životní úrovně má dokonce přednost před skutečnými potřebami dítěte. Jsou-li náklady uspokojení těchto potřeb nižší, než životní standard rodičů.

Neznamená to ale, že výše výživného u nadstandardně vydělávajícího rodiče by měla být určena úměrně jeho příjmům.

Pokud jsou zajištěny všechny potřeby dítěte a současně je zajištěna i stejná životní úroveň dítěte, jako jeho rodičů, nebudou samotné nadstandardní příjmy na straně povinného rodiče stačit ke zvýšení výživného. Musí zde být další důvod pro zvýšení výživného.

Zvýšit výživné je možné každé tři roky nebo v případě změny poměrů u dítěte či povinného

Dítě neustále roste a vyvíjí se, a tím se zvyšují také jeho potřeby. Proto zákon počítá s pravidelným zvyšováním výživného tak, aby byly upokojeny jeho potřeby a životní úroveň dítěte odpovídala životní úrovni jeho rodičů.  

Důvody pro změnu výživného jsou zde vždy, kdy se změní jeho životní situace (začne chodit do školy, přestoupí na vyšší stupeň či střední nebo vysokou školu). Také má nárok na zvýšení výživného v případě, kdy se zlepší finanční situace povinného rodiče. V praxi je zaběhlým důvodem i uplynutí doby 3 let od poslední změny výživného – po 3 letech od poslední změny výživného lze zvýšení výživného dosáhnout zpravidla bez větších problémů.

Důvody pro zvýšení výživného

  • Nástup do systému povinného vzdělávání a každý přesun na vyšší stupeň vzdělání – základní školy, druhý stupeň základní školy, střední školy, učiliště, vysoká škola
  • Mimořádný nárůst nákladů na potřeby dítěte – dítě najednou potřebuje speciální léky či zdravotní potřeby, objevily se nové či rostoucí náklady na rozvoj jeho nadání či schopností.
  • Snížení příjmu rodiče, který o dítě pečuje – typicky kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, dočasné ztráty nebo nucené změny zaměstnání, ale i jiných důvodů.
  • Zvýšení příjmů povinného rodiče nebo získání nového majetku na jeho stranu.
  • Uplynutí 3 let od poslední změny výše výživného.

O kolik se výživné zvýší?

V praxi zvýšení výživného v průměru dosahuje 1 000 – 1 500 Kč na každé dítě.  Sejde-li se ale více důvodů najednou, dosahuje zvýšení výživného i několik tisíc korun najednou. Výživné lze přiznat až 3 roky zpětně, což v praxi soudy velmi často provádějí, aby zohlednily aktuální situaci dítěte.

O zvýšení výživného žádá vždy oprávněná osoba

O zvýšení výživného žádá vždy oprávněná osoba, která má na výživné nárok. V případě nezletilého dítěte je to místo něj rodič, který o dítě pečuje, nebo jiná oprávněná osoba – ustanovený opatrovník. Pokud je dítě zletilé, žádá o zvýšení výživného samo.

Kolik činí doporučené výživné na dítě dle věku? 

Porovnejte si, zda dostáváte dostatečné výživné. V tabulce najdete doporučené výživné dle věku a čisté mzdy povinného. Od srpna 2022 se doporučená výše výživného uvádí dle věku a počtu vyživovaných osob.

Pod kontrolní částku by po stanovení výživného neměl klesnout čistý příjem platícího rodiče. Při porovnání částky stanovené procentem z příjmu a pevné hranice by se měla použít ta, při které platícímu zbude víc peněz.

Věk Podíl výživného na příjmu povinného
1 vyživovací povinnost 2 vyživovací povinnosti 3 vyživovací povinnosti 4 vyživovací povinnosti
Předškolní do 5 let 14 % 12 % 10 % 8 %
1. stupeň ZŠ od 6 do 10 let 16 % 14 % 12 % 10 %
2. stupeň ZŠ od 11 do 15 let 18 % 16 % 14 % 12 %
SŠ a vyšší vzdělání nad 16 let 20 % 18 % 16 % 14 %
Kontrolní částka pevná spodní hranice 66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice 55 % z příjmu nebo pevná spodní hranice 50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice

Výživné si můžete přesněji spočítat v naší kalkulačce.

Získejte pro své dítě vyšší výživné!

Výživné je možné zvýšit nejen do budoucna, ale lze jej navíc jednorázově přiznat také zpětně, a to až za předcházející 3 roky. Pokud vám povinný rodič na dítě platí pouze část soudem stanoveného výživného nebo výživné neplatí vůbec, je vhodné výživné exekučně vymáhat.

Pokud exekuční vymáhání již běží, ale je neúspěšné, můžete od 1. 7. 2021 získat náhradní výživné, které za dlužníka hradí stát. Kdo má nárok na náhradní výživné a jaké jsou podmínky pro jeho přiznání? Přečtěte si vše o náhradním výživném v našem velkém přehledu.

Potřebujete vědět více o výživném a jeho zvýšení? Zajímá vás náhradní výživné od státu? Rádi vám pomůžeme vše zařídit! Nečekejte a kontaktuje naše zkušené kolegy, které s vámi vaši situaci a možnosti proberou.

 

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?